มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล

มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล

มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล

มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล คือกลุ่มตัวละครที่เป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมให้มีพลังเหนือมนุษย์ มนุษย์ดัดแปลงถูกสร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ต้องการแก้แค้นโกคูที่ได้ทำลายล้างกองทัพโบว์แดงในอดีต ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการวิจัยและทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงได้สำเร็จ มนุษย์ดัดแปลงมีพลังทำลายล้างสูงและสามารถดูดซับพลังของผู้อื่นได้อีกด้วย

ดร.เกโร่ได้เริ่มโครงการสร้างมนุษย์ดัดแปลงตั้งแต่ยังเด็ก เขาเริ่มด้วยการรวบรวมตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ เช่น โกคู เบจิต้า และฟรีเซอร์ จากนั้นจึงทำการดัดแปลง DNA เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกสำเร็จในปี 766

ดร.เกโร่ยังคงทำงานวิจัยต่อไปเพื่อสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวอื่นๆ เขาสร้างมนุษย์ดัดแปลงขึ้นมาหลักๆ ได้แก่

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 16

เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ หมายเลข 16 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นร่างโคลนของลูกชายที่เสียชีวิตของดร.เกโร่ หมายเลข 16 มีพลังที่แข็งแกร่งและสามารถบินได้ หมายเลข 16 เป็นคนที่มีจิตใจดีงามและรักสันติ หมายเลข 16 ปรารถนาที่จะปกป้องโลกจากอันตราย

มนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 16
มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล หมายเลข 16

หมายเลข 16 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 16 ได้ช่วยโกคูต่อสู้กับเซล หมายเลข 16 ได้ใช้ท่า Hell’s Flash โจมตีเซล แต่เซลสามารถหลบได้และดูดซับหมายเลข 18 เข้าไป หมายเลข 16 พยายามหยุดยั้งเซล แต่เซลก็สามารถฆ่าหมายเลข 16 ได้สำเร็จ

หมายเลข 16 เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟน ๆ ดราก้อนบอล หมายเลข 16 เป็นตัวละครที่แสดงถึงความดีงามและรักสันติ หมายเลข 16 แสดงให้เห็นว่าแม้แต่มนุษย์ดัดแปลงก็ยังมีความดีได้

หมายเลข 16 ถูกสร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ ดร.เกโร่ได้เริ่มโครงการสร้างมนุษย์ดัดแปลงตั้งแต่ยังเด็ก เขาเริ่มด้วยการรวบรวมตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ เช่น โกคู เบจิต้า และฟรีเซอร์ จากนั้นจึงทำการดัดแปลง DNA เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกสำเร็จในปี 766 เขาตั้งชื่อมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกนี้ว่าหมายเลข 16

หมายเลข 16 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นร่างโคลนของลูกชายที่เสียชีวิตของดร.เกโร่ ดร.เกโร่ต้องการให้หมายเลข 16 แข็งแกร่งและสามารถปกป้องโลกได้ แต่เขาก็ต้องการให้หมายเลข 16 มีจิตใจดีงามและรักสันติด้วย ดร.เกโร่ได้ติดตั้งระเบิดภายในตัวหมายเลข 16 โดยตั้งใจจะใช้ระเบิดนี้เพื่อหยุดยั้งหมายเลข 16 หากหมายเลข 16 หันมาทำร้ายโลก

หมายเลข 16 ถูกเก็บไว้ในห้องทดลองของดร.เกโร่เป็นเวลาหลายปี หมายเลข 16 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกจากหนังสือและภาพยนตร์ หมายเลข 16 ได้พัฒนาจิตใจที่บริสุทธิ์และรักสันติ หมายเลข 16 ปรารถนาที่จะปกป้องโลกจากอันตราย

หมายเลข 16 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่อง มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 16 ได้ช่วยโกคูต่อสู้กับเซล หมายเลข 16 ได้ใช้ท่า Hell’s Flash โจมตีเซล แต่เซลสามารถหลบได้และดูดซับหมายเลข 18 เข้าไป หมายเลข 16 พยายามหยุดยั้งเซล แต่เซลก็สามารถฆ่าหมายเลข 16 ได้สำเร็จ

ความสามารถของหมายเลข 16

หมายเลข 16 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและมีพลังทำลายล้างสูง หมายเลข 16 สามารถบินได้และสามารถใช้พลังจิตได้ หมายเลข 16 ยังสามารถปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากตาได้ ท่าไม้ตายของหมายเลข 16 คือ Hell’s Flash ซึ่งปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากตา

หมายเลข 16 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับเซล แต่ความดีงามและความกล้าหาญของหมายเลข 16 ยังคงเป็นที่จดจำของเหล่านักสู้ Z

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 17

หมายเลข 17 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ หมายเลข 17เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่แข็งแกร่งและโหดเหี้ยม หมายเลข 17เป็นพี่ชายของหมายเลข 18

หมายเลข 17 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 17 ได้ร่วมมือกับหมายเลข 18 และเซล เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 17 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง และสามารถเอาชนะพวกเขาได้หลายครั้ง

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 17
มนุษย์ดัดแปลง ดราก้อนบอล หมายเลข 17

หมายเลข 17 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับเซล แต่ฟื้นคืนชีพในภาค Dragon Ball Super และอาศัยอยู่ในป่าพร้อมกับหมายเลข 18

ประวัติของหมายเลข 17

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ถูกสร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ ดร.เกโร่ได้เริ่มโครงการสร้างมนุษย์ดัดแปลงตั้งแต่ยังเด็ก เขาเริ่มด้วยการรวบรวมตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ เช่น โกคู เบจิต้า และฟรีเซอร์ จากนั้นจึงทำการดัดแปลง DNA เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกสำเร็จในปี 766 เขาตั้งชื่อมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกนี้ว่าหมายเลข 16

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาวุธของดร.เกโร่ ดร.เกโร่ต้องการให้หมายเลข 17 และหมายเลข 18 แข็งแกร่งและสามารถทำลายล้างโลกได้ ดร.เกโร่ได้ติดตั้งระเบิดภายในตัวหมายเลข 17 และหมายเลข 18 โดยตั้งใจจะใช้ระเบิดนี้เพื่อหยุดยั้งหมายเลข 17 และหมายเลข 18 หากหมายเลข 17 และหมายเลข 18 หันมาทำร้ายโลก

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ถูกเก็บไว้ในห้องทดลองของดร.เกโร่เป็นเวลาหลายปี หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกจากหนังสือและภาพยนตร์ หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ได้พัฒนาจิตใจที่โหดเหี้ยมและไร้ความปราณี

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ได้ร่วมมือกับเซล เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง และสามารถเอาชนะพวกเขาได้หลายครั้ง

ความสามารถของหมายเลข 17

หมายเลข 17 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและมีพลังทำลายล้างสูง หมายเลข 17 สามารถบินได้และสามารถใช้พลังจิตได้ หมายเลข 17 ยังสามารถปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากมือได้ ท่าไม้ตายของหมายเลข 17 คือ Energy Wave ซึ่งปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากมือ

หมายเลข 17 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับเซล แต่ฟื้นคืนชีพในภาค Dragon Ball Super และอาศัยอยู่ในป่าพร้อมกับหมายเลข 18

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 18

หมายเลข 18 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ หมายเลข 18เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่แข็งแกร่งและสวยเซ็กซี่ หมายเลข 18เป็นน้องสาวของหมายเลข 17

หมายเลข 18 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 18 ได้ร่วมมือกับหมายเลข 17 และเซล เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 18 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง และสามารถเอาชนะพวกเขาได้หลายครั้ง

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 18
มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 18

หมายเลข 18 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับเซล แต่ฟื้นคืนชีพในภาค Dragon Ball Super และแต่งงานกับคุริรินและมีลูกสาวชื่อมาร์รอน

ประวัติของหมายเลข 18

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ถูกสร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ ดร.เกโร่ได้เริ่มโครงการสร้างมนุษย์ดัดแปลงตั้งแต่ยังเด็ก เขาเริ่มด้วยการรวบรวมตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ เช่น โกคู เบจิต้า และฟรีเซอร์ จากนั้นจึงทำการดัดแปลง DNA เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกสำเร็จในปี 766 เขาตั้งชื่อมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกนี้ว่าหมายเลข 16

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาวุธของดร.เกโร่ ดร.เกโร่ต้องการให้หมายเลข 17 และหมายเลข 18 แข็งแกร่งและสามารถทำลายล้างโลกได้ ดร.เกโร่ได้ติดตั้งระเบิดภายในตัวหมายเลข 17 และหมายเลข 18 โดยตั้งใจจะใช้ระเบิดนี้เพื่อหยุดยั้งหมายเลข 17 และหมายเลข 18 หากหมายเลข 17 และหมายเลข 18 หันมาทำร้ายโลก

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ถูกเก็บไว้ในห้องทดลองของดร.เกโร่เป็นเวลาหลายปี หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกจากหนังสือและภาพยนตร์ หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ได้พัฒนาจิตใจที่โหดเหี้ยมและไร้ความปราณี

หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 17 และหมายเลข 18 ได้ร่วมมือกับเซล เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 18 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง และสามารถเอาชนะพวกเขาได้หลายครั้ง

ความสามารถของหมายเลข 18

หมายเลข 18 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและมีพลังทำลายล้างสูง หมายเลข 18 สามารถบินได้และสามารถใช้พลังจิตได้ หมายเลข 18 ยังสามารถปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากมือได้ ท่าไม้ตายของหมายเลข 18 คือ Energy Wave ซึ่งปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากมือ

หมายเลข 18 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับเซล แต่ฟื้นคืนชีพในภาค Dragon Ball Super และแต่งงานกับคุริรินและมีลูกสาวชื่อมาร์รอน

ชีวิตหลังการแต่งงาน

หลังจากแต่งงานกับคุริริน หมายเลข 18 ได้ละทิ้งชีวิตการเป็นอาชญากรและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข หมายเลข 18 ทำงานเป็นตำรวจและช่วยเหลือคุริรินในการฝึกฝนวิชาศิลปะการต่อสู้ หมายเลข 18 ยังคงมีความแข็งแกร่งและพลังทำลายล้างที่สูง แต่เธอได้เลือกที่จะใช้พลังเหล่านั้นเพื่อปกป้องโลกแทนที่จะทำลายล้าง

หมายเลข 18 เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟน ๆ ดราก้อนบอล หมายเลข 18 เป็นตัวละครที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความงาม หมายเลข 18 แสดงให้เห็นว่าแม้มนุษย์ดัดแปลงก็สามารถมีจิตใจที่ดีได้

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 19

หมายเลข 19 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ หมายเลข 19 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและรวดเร็ว หมายเลข 19 เป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกที่ปรากฏตัวในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง

หมายเลข 19 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 19 ได้ร่วมมือกับหมายเลข 20 เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 19 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง แต่ก็สามารถเอาชนะได้เพียงคนเดียวคือโกคู

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 19
มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 19

หมายเลข 19 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับหมายเลข 20 แต่การเสียชีวิตของเขาได้ทำให้โกคูสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของหมายเลข 20 และสามารถเอาชนะหมายเลข 20 ได้สำเร็จ

ประวัติของหมายเลข 19

หมายเลข 19 ถูกสร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ ดร.เกโร่ได้เริ่มโครงการสร้างมนุษย์ดัดแปลงตั้งแต่ยังเด็ก เขาเริ่มด้วยการรวบรวมตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ เช่น โกคู เบจิต้า และฟรีเซอร์ จากนั้นจึงทำการดัดแปลง DNA เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกสำเร็จในปี 766 เขาตั้งชื่อมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกนี้ว่าหมายเลข 16

หมายเลข 19 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาวุธของดร.เกโร่ ดร.เกโร่ต้องการให้หมายเลข 19 แข็งแกร่งและสามารถทำลายล้างโลกได้ หมายเลข 19 มีพลังทำลายล้างสูงและสามารถบินได้ หมายเลข 19 ยังสามารถใช้พลังจิตได้

หมายเลข 19 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 19 ได้ร่วมมือกับหมายเลข 20 เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 19 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง แต่ก็สามารถเอาชนะได้เพียงคนเดียวคือโกคู

ความสามารถของหมายเลข 19

หมายเลข 19 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและรวดเร็ว หมายเลข 19 มีพลังทำลายล้างสูงและสามารถบินได้ หมายเลข 19 ยังสามารถใช้พลังจิตได้

ท่าไม้ตายของหมายเลข 19 คือ Death Beam ซึ่งปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากมือ

หมายเลข 19 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับหมายเลข 20 แต่การเสียชีวิตของเขาได้ทำให้โกคูสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของหมายเลข 20 และสามารถเอาชนะหมายเลข 20 ได้สำเร็จ

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 20

หมายเลข 20 หรือที่รู้จักกันในชื่อดร.เกโร่ เป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวสุดท้ายที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ เขาเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและฉลาด หมายเลข 20 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการของเหล่ามนุษย์ดัดแปลงที่ต้องการทำลายล้างโลก

หมายเลข 20 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 20 ได้ร่วมมือกับหมายเลข 19 เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 20 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง แต่ก็สามารถเอาชนะได้เพียงคนเดียวคือเบจิต้า

มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 20
มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข 20

หมายเลข 20 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับหมายเลข 19 แต่การเสียชีวิตของเขาได้ทำให้โกคูสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของหมายเลข 20 และสามารถเอาชนะหมายเลข 20 ได้สำเร็จ

ประวัติของหมายเลข 20

หมายเลข 20 เป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวสุดท้ายที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ ดร.เกโร่ได้เริ่มโครงการสร้างมนุษย์ดัดแปลงตั้งแต่ยังเด็ก เขาเริ่มด้วยการรวบรวมตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ เช่น โกคู เบจิต้า และฟรีเซอร์ จากนั้นจึงทำการดัดแปลง DNA เหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดร.เกโร่ใช้เวลาหลายปีในการทดลองจนสามารถสร้างมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกสำเร็จในปี 766 เขาตั้งชื่อมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกนี้ว่าหมายเลข 16

หมายเลข 20 เป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวสุดท้ายที่สร้างขึ้นโดยดร.เกโร่ ดร.เกโร่ต้องการให้หมายเลข 20 เป็นผู้ควบคุมเหล่ามนุษย์ดัดแปลงตัวอื่นๆ หมายเลข 20 มีพลังทำลายล้างสูงและสามารถบินได้ หมายเลข 20 ยังสามารถใช้พลังจิตได้

หมายเลข 20 ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข 20 ได้ร่วมมือกับหมายเลข 19 เพื่อทำลายล้างโลก หมายเลข 20 ต่อสู้กับเหล่านักสู้ Z หลายครั้ง แต่ก็สามารถเอาชนะได้เพียงคนเดียวคือเบจิต้า

ความสามารถของหมายเลข 20

หมายเลข 20 เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ทรงพลังและฉลาด หมายเลข 20 มีพลังทำลายล้างสูงและสามารถบินได้ หมายเลข 20 ยังสามารถใช้พลังจิตได้

ท่าไม้ตายของหมายเลข 20 คือ Death Beam ซึ่งปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่จากมือ

หมายเลข 20 เสียชีวิตในศึกระหว่างโกคูกับหมายเลข 19 แต่การเสียชีวิตของเขาได้ทำให้โกคูสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของหมายเลข 20 และสามารถเอาชนะหมายเลข 20 ได้สำเร็จ

บทบาทของหมายเลข 20

หมายเลข 20 เป็นตัวละครสำคัญในเนื้อเรื่องดราก้อนบอล Z ภาคมนุษย์ดัดแปลง เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการของเหล่ามนุษย์ดัดแปลงที่ต้องการทำลายล้างโลก หมายเลข 20 เป็นตัวละครที่ชั่วร้ายและอันตราย แต่เขาก็เป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนเช่นกัน เขาเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความปรารถนาที่จะแก้แค้น

This website uses cookies to improve your experience.